Uutiset tagilla 'Yleinen'

Kesä on alkamassa ja innokkaimmat ovat varmasti jo aloittaneet mökkikauden. Omilla valinnoilla tapaturmia voi ehkäistä myös mökkiympäristössä. Mökkien syrjäinen sijainti tuo omat haasteensa, sillä avun perillepääsyyn voi mennä aikaa. Siksi on tärkeää, että osaat varautua tapaturmiin oikein. Huolehdi paloturvallisuudesta Mökillä oma paloturvallisuusosaaminen korostuu. Parasta turvallisuusosaamista on se, että palot ehkäistään käsittelemällä tulta ja kaasulaitteita huolellisesti ja valvotusti. Oleellista […]

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli 2 miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jää lojumaan kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne voivat aiheuttaa tulipalon.  Tyypillinen käytöstä poistettujen akkujen ja paristojen aiheuttama vaaratilanne syntyy, kun niitä säilytetään kotona epämääräisissä kasoissa teippaamatta virtanapoja. Kotien jemmoista alkunsa saaneita tulipaloja sattuu useita vuosittain. […]

Pelastustoimen ohjaus muuttuu ensi vuoden alusta lähtien, kun vastuu pelastustoimen palveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, jonka puitteissa ne järjestävät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteet pelastustoimen uudistamiselle osana hyvinvointialueuudistusta. Strategisten tavoitteiden valmistelu aloitettiin sisäministeriössä viime kesänä ja syksyllä valmisteluun kytkettiin muutkin alan toimijat. Myös Etelä-Savon pelastuslaitokselta on osallistuttu työpajoihin ja oltu mukana […]

Tulipalo tuhoaa aina omaisuutta ja pahimmassa tapauksessa myös ihmishenkiä. Aineelliset menetykset ovat usein jotenkin korvattavissa, ihmisten menetykset eivät. Tulipalojen riskiä voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää huolehtimalla paloturvallisuudesta.    Paloturvallisuus rakentuu monista, sekä teknisiin että ihmisten toimintaan, liittyvistä seikoista. Esimerkiksi rakennukset tulee suunnitella ja toteuttaa paloturvallisiksi ja huolehtia pelastusteiden käytettävyydestä. Palovaroittimet on oltava kaikissa tiloissa, joita käytetään […]

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotuli tarkoittaa tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.  

Korkein hallinto-oikeus on todennut, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestarin Rantasalmen paloasemalla yksikönjohtajana suorittamaa varallaoloa on pidettävä työaikana. Samalla korkein hallinto-oikeus kumosi aiemmin tehdyn hallinto-oikeuden päätöksen sekä Etelä-Savon pelastuslautakunnan ja Mikkelin kaupungin pelastusjohtajan päätökset. Mikkelin kaupunki velvoitetaan maksamaan Rantasalmen paloasemalla toimineelle palomestarille kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkasaatavia ajalta 1.5.2013–28.8.2015 vaaditut 51 428,06 euroa. Varallaoloajan tulkinnanvaraisuudesta […]

Hälytysajossa olevaa ajoneuvoa ei tien päällä kohdata joka päivä. Poliisi, Pelastustoimi ja Liikenneturva ovat huolissaan vaaratilanteista, joita on sattunut kuljettajien reagoidessa yllättävästi hälytysajossa olevaan hälytysajoneuvoon. Uudessa toimintaohjeistuksessa suositellaan hätävilkkujen käyttöä. Hälytysajossa olevan viranomaisen tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti kohteeseen. Hälytysajossa olevan ajoneuvon tunnistaa sinisistä vilkkuvaloista ja sireenistä. Jokaiselle kuljettajalle ei kuitenkaan ole selvää, […]

4.5. vietetään kansainvälistä pelastajien päivää. Haluamme kunnioittaa Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen takia pelastustehtävissä tähän mennessä menehtyneen 33 pelastajan muistoa. Pelastajien työ on merkityksellistä niin sodan kuin rauhan aikana. Kun tilanne on pahin, pelastajan tehtäviin kuuluu olla paikalla auttamassa muita. Teemme pelastusalalla sekä vakinaisen henkilöstön että sopimuspalokuntalaisten voimin hyvin monipuolista työtä ihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Hälytystehtävät, kuten rakennus- ja […]

Lämmin kevätsää, sulamisvedet ja kevätvirtaukset ovat heikentäneet järvien ja lampien jäätilannetta merkittävästi Etelä-Savossa. Vaikka yöpakkasia vielä on ollutkin, jäät ovat jo arvaamattomia ja petollisia varsinkin virtapaikoissa, rantojen tuntumassa sekä kivien, luotojen ja niemenkärkien läheisyydessä. Muistutamme erityisestä varovaisuudesta heikentyneillä jäillä liikuttaessa ja suosittelemme välttämään jäällä liikkumista jo kokonaan. Jos joku kuitenkin tuntee pakottavaa tarvetta jäälle menemiseen, jäänaskalit, […]

Pienissä pitäjissä sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuutta uhkaa väkimäärän vähentyminen. Etelä-Savossa sijaitseva, Savonlinnan seutukuntaan kuuluva Savonranta on yksi näistä pitäjistä, joihin tarvitaan uusia jäseniä, jotta pelastustehtävät voidaan hoitaa ja asukkaille tärkeä lähipalvelu turvata jatkossakin. ”Sopimuspalokunnat ovat Etelä-Savon kolmen vakinaisen pääpaloaseman rinnalla erittäin tärkeässä roolissa asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamisessa”, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtaja Seppo Lokka. Savonrannan sopimuspalokunta on […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu