Kodin turvallisuus

Kodin turvaopas –sivustolla on ohjeita onnettomuuksien ehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen. Sieltä löydät monipuolisesti tietoa myös paloturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta aina rikosten ehkäisemiseen ja häiriötilanteisiin varautumiseen.

Kodin turvaopas http://www.kodinturvaopas.fi/

Kodin paloturvallisuuden materiaalia löydät myös sivulta www.paloturvallisuus.info
Sivustolla on kattavat tiedot paloturvallisuudesta töissä ja kotona. Sivusto tarjoaa myös aihepiiriä koskevaa koulutusaineistoa.

Kotivara ja varautuminen, paloturvallisuus kotoja ja mökillä sekä toimintaohjeita ja tietoa väestönsuojelusta www.turvatietoa.fi

Etelä-Savon pelastuslaitoksen paloturvallisuusoppaat asuinrakennuksille:

ESPL Pientalon Paloturvallisuusopas 2019_web

ESPL Rivitalon paloturvallisuusopas 2019_web

ESPL Kerrostalon Paloturvallisuusopas 2019_web

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston materiaali pientaloille:

Pientalon paloturvallisuusopas 2020_FI_web

Brandsakerhetsguide for smahus 2020_SVE_web

Handbook for fire safety in small houses 2020_UK_web

РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА 2020_RU_web

 

Pelastustoimi_tulostettava_itsearviolomake_pient_A4_FI

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_UK_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_SVE_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_RU_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_inarin saame_web

 

Teollisuuslaitosten turvallisuustiedotteet lähialueen asukkaille:

Oy Woikoski Ab Voikosken tehtaiden turvallisuustiedote lähialueen asukkaille

 Mölnlycke Health Care Oy Mikkelin tehtaan turvallisuustiedote

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä asunnossa

Pelastuslakiin on kirjattu velvoite eri tahoille ilmoittaa ilmeisestä palovaarasta tai muusta välittömästä onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle (Pelastuslaki 379/2011 42§).

Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisten lisäksi myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilstöä.

Tee vaarailmoitus tästä

Kuntaliiton internetsivuilla on paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranmaistyöhön opas.